Asuinympäristötiimi

Asuinympäristötiimin tavoitteena on fyysiseen asuinympäristöön liittyvän toiminnan kehittäminen: alueen kylien asukkaiden asumisympäristön kehittäminen, infrastruktuuriin liittyvä vaikuttaminen, mm. talkoot ja kaava-asiat.

Käytännön tehtäviä ovat mm.:

  • Kolaojan rannat Teijolla: kevät- ja tarvittaessa myös syyssiivous
  • Metsätalkoot eri puolilla aluetta
  • Kyläsaunan ja pajan ympäristön siistiminen vuokrasopimusehtojen mukaisesti yhteistyössä kaupungin kanssa
  • Uimarantojen ja pienvenepoukamien kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa
  • Liikenneturvallisuuden kehittäminen
  • Teijon sepänpajan ylläpito
  • Puolivuosittain kaupungin kanssa kokous: tehdään ehdotuksia ja sovitaan toimenpiteistä asuinympäristön kehittämiseksi yhdistyksen toiminta-alueella
  • Kesätyöntekijän ohjaaminen