Soikioiden salaisuus

Kaikki alkoi siitä, kun Suunnittelukeskus laati Perniön kunnan tilauksesta ”Teijon Matkailualueen Kehittämissuunnitelman” vuosille 2000-2010. Suunnitelmassa todettiin mm., että alueelle johtavien pääteiden opastus oli puutteellinen ja alueen sisällä viitoitus puuttui lähes kokonaan. Tämän saman oli todennut moni 1990-luvun lopulla alueelle muuttanut. Esimerkiksi golfin harrastajat olivat ihmeissään, kun golfkentälle ei ollut minkäänlaista viitoitusta. Kehittämissuunnitelmassa mainittiin lisäksi, että ”alueen yleisilme on paikoin hieman nuhruinen ja sekava”. Tämä kolahti aktiivisiin kyläläisiin ja varsinkin kyläyhdistyksen hallituksen jäseniin.

Pohdintojen jälkeen päätimme lähteä kehittämään hanketta, jolle hakisimme EU:n rahoitustukea. Hanke sai nimekseen ”Teijon alueen viitoituksen ja ympäristön laadun parantaminen”. Varsinais-Suomen TE- keskus hyväksyi hankkeen ja myönsi sille haetun rahoitustuen elokuussa 2002. Hanke jakaantui nimensä mukaisesti kahteen osa-alueeseen: viitoitukseen ja ympäristön laadun parantamiseen.

Viitoituksen parantamisen perusidea noudatti aika pitkälti Kehittämissuunnitelman ehdotusta:

”Opastusta valtaväylien varrella on lisättävä, jotta myös ohikulkijat osaavat poiketa alueelle ja tieto sijainnista jää mieleen. Lähisaavutettavuutta on parannettava koko Teijon alueen kattavalla opastusjärjestelmällä, johon sisällytetään matkailukohteiden lisäksi myös teollisuusalueiden ja asuinalueiden opastus. Yhtenäiset ja selkeät opastetaulut, viitat ja kyltit antavat matkailijoille tasokkaan kuvan alueesta ja sen palvelutarjonnasta”.

Pääteiden opasteet suunniteltiin Tielaitoksen ohjeiden mukaan ja niiden paikat määrättiin yhteisessä maastokatselmuksessa. Uusia sinivalkoisia opasteita sijoitettiin teiden varsille yhteensä 16 kappaletta.

Alueen sisäinen yhdenmukainen opastus olikin sitten paljon haastavampi hanke. Oli luotava alueelle yhtenäinen ilme ja samalla oma ”brändi”. Todettiin, että alueen vanhojen ruukkiperinteiden piti näkyä opasteissa ja kylteissä. Näin syntyi kyltteihin teksti: ”Teijon Ruukkikylät”, jota täydensi vanha ”rautaleima”. Kulta vihreällä pohjalla oli sopivasti nostalginen väriyhdistelmä. Kyltin muodoksi valittiin soikio, koska se erottui muista kylteistä. Materiaaliksi valittiin säänkestävä PVC ja korkealuokkainen teippi. Kohteen tai yrityksen nimi tuli kylttiin valkoisella.

Lähes kaikki alueen yritykset osallistuivat hankkeen omarahoitusosuuteen. Vastineeksi ne saivat kyltin joko yrityksen ulkoseinään tai erilliseen tolppaan. Alueen yhdenmukainen ilme on saatu aikaan yli neljälläkymmenellä soikiokyltillä, jotka ovat herättäneet matkailijoiden kiinnostuksen ja saaneet aikaan hyvin positiivisia palautteita.