Tiimityö on mukavaa :-D

Tiimi- ja talkootyöhön pääsee mukaan koska tahansa ottamalla yhteyttä kyläyhdistyksen puheenjohtajaan tai suoraan kyseisen tiimin vetäjiin. Pienikin talkoopanos on arvokas!

Ei paljonkaan uutta auringon alla! Teijon alueella osa yhteisistä asioista on hoidettu talkoilla vuosisatojen ajan. Aikaisemmin talkoot liittyivät vaikkapa ulkoalueiden siistimiseen tai historiallisen näytelmän esittämiseen. Nykyisin termit ovat hiukan muuttuneet: talkooporukka on ”tiimi” ja yksittäisen talkookohteen sijaan puhutaan pidempiaikaisista ”vastuualueista”.

Nykymuotoinen tiimityöskentely alkoi Teijon Alueen Kyläyhdistyksessä ensimmäisen kyläsuunnitelman tekemisen yhteydessä, toimikaudella 2005-2006. Harjoituskauden viisi tiimiä muodostettiin pelkästään hallituksen jäsenistä. Tiimit tekivät käytännön töitä omilla vastuualueillaan ja valmistelivat asioita hallituksen päätettäväksi.

Myönteisten kokemusten jälkeen tiimityö laajeni niin, että keväällä 2007 tiimejä oli kahdeksan, syksystä 2007 alkaen yhdeksän, syksystä 2008 alkaen kymmenen ja syksystä 2009 alkaen yksitoista tiimiä. Tiimien suurta määrää selittivät kyläkohtaiset virkistystiimit ja kyläyhdistyksen toiminnan laajeneminen.

Tuorein kehityssuunta on ollut toiseen suuntaan: Kesäteatteritoimintaan liittynyt tiimi lopetettiin teatteriprojektin loputtua. Kylien virkistystiimit yhdistyivät. Päädyttiin seitsemään tiimiin.

Toimikaudesta 2015-2016 eteenpäin tiimejä on ollut taas viisi, kuten oli kokeilukaudellakin. Yhdistyksen toiminta on laajentunut vuosi vuodelta eli tiimeissä tehdään töitä enemmän kuin aikaisemmin, mutta

  • tiimeissä on nyt kaksi vetäjää – joista ainakin toinen istuu hallituksessa
  • tiimeissä toiminta jaetaan pienempiin osa-alueisiin, joille löytyy helpommin vastuuhenkilöitä kuin isoille kokonaisuuksille

Jokaisessa tiimissä on 5-8 jäsentä, joista osa on aktiivisia ja osa osallistuu hyvinkin satunnaisesti. Kukin siis voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Ensisijainen tavoitteemme on tehdä asioita yhdessä, kylien hyväksi. Samalla voi tutustua uusiin ihmisiin mukavissa merkeissä.

Tiimit toteuttavat kyläkokouksen hyväksymää, oman vastuualueensa toimintasuunnitelmaa. Kokoustaminen on enemmän hallituksen hommaa, tiimeissä tehdään käytännön töitä, kuten tiimien omilta sivuilta voi lukea.