Kyläyhdistyksen hallitus

Teijon Alueen Kyläyhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous, josta käytetään nimeä Kyläkokous. Se pidetään ennen huhtikuun loppua. Kyläkokouksessa mm. valitaan yhdistykselle hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitavaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 13 jäsentä, joiden tulisi mahdollisimman tasapuolisesti edustaa Teijon alueen väestöä iän, sukupuolen ja alueellisen jakauman perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi on kyläkokousten välinen aika.

Hallitus 2021-2022

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan joka vuosi eli kaikki ovat erovuorossa. Kyläkokous pidettiin 11.4.2021. Kuluvalla toimikaudella hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä. Uudet jäsenet on merkitty tähdellä (*).

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (toinen torstai); heinäkuu lomaillaan.

Koko hallitukselle sähköpostia voi lähettää osoitteeseen hallitus (ät) teijo.fi.

 • Marja-Sisko Ranta, Teijo, pj., p. 044 596 9300, pj (ät) teijo.fi
 • Elmo Blomqvist, Mathildedal
 • Sanna Brandt, Kirjakkala – Tiedotus ja markkinointi -tiimin vetäjä, tiedottaja (ät) teijo.fi
 • Taina Hansson, Teijo
 • Rea Hietanen, Mutainen, sihteeri, sihteeri(ät)teijo.fi, Ip-toiminnan vastaava
 • Petri Honkala, Mathildedal – Punaportin toiminta
 • Ida Hätinen, Teijo
 • Maisa Kaitila, Kirjakkala – Juhannusjuhlat
 • Tiina Laakso*, Mutainen
 • Outi Pihlajoki*, Teijo
 • Petteri Saisto, Teijo, vpj. – Kiinteistöt (Punaportti, Kyläsauna, pajat)
 • Pauli Sarelius, Mathildedal, rahastonhoitaja, laskutusasiat, p. 050 646 70, rahastonhoitaja (ät) teijo.fi; laskut osoitteeseen laskutus (ät) teijo.fi
 • Ville Tiainen, Teijo, Asuinympäristötiimi