Kyläyhdistyksen hallitus

Teijon Alueen Kyläyhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous, josta käytetään nimeä Kyläkokous. Se pidetään ennen huhtikuun loppua. Kyläkokouksessa mm. valitaan yhdistykselle hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitavaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 13 jäsentä, joiden tulisi mahdollisimman tasapuolisesti edustaa Teijon alueen väestöä iän, sukupuolen ja alueellisen jakauman perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi on kyläkokousten välinen aika.

Hallitus 2022-2023

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan joka vuosi eli kaikki ovat erovuorossa. Kyläkokous pidettiin 26.3.2022. Kuluvalla toimikaudella hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä. Uudet jäsenet on merkitty tähdellä (*).

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (toinen torstai); heinäkuu lomaillaan.

Koko hallitukselle sähköpostia voi lähettää osoitteeseen hallitus (ät) teijo.fi.

 • Marja-Sisko Ranta, Teijo, pj., p. 044 596 9300, pj (ät) teijo.fi
 • Elmo Blomqvist, Mathildedal (kyläkaveri)
 • Sanna Brandt, Kirjakkala – Tapahtumat, p. 040 559 5281, tiedottaja (ät) teijo.fi
 • Rea Hietanen, Mutainen, sihteeri, sihteeri(ät)teijo.fi, Ip-toiminnan vastaava, jäsenrekisteri
 • Petri Honkala, Mathildedal – Punaportin toiminta
 • Ida Hätinen, Teijo – Koulu ja päiväkoti
 • Hanna-Mari Järvinen*, Mathildedal, Tiedotus ja markkinointi, p. 044 329 0029, tiedottaja (ät) teijo.fi
 • Maisa Kaitila, Kirjakkala – luontokoulutoiminta
 • Tiina Laakso, Mutainen (kyläkaveri) – Koulu ja päiväkoti, kirjanpitäjä
 • Thaïs Moerman*, Kirjakkala (26.3.-5.11.2022)
 • Leila Närhinen*, Teijo – rahastonhoitaja, laskutus@teijo.fi
 • Petteri Saisto, Teijo, vpj. – p. 040 138 0300, Asuinympäristö, kiinteistöt (Punaportti, Kyläsauna, pajat)
 • Ville Tiainen, Teijo, Asuinympäristöt

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen 11.4., jolloin valitaan mm. varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä sovitaan tiiminvetäjien työnjaosta. Siihen saakka aikaisemmat vastuuhenkilöt jatkavat.

Kyläkaveri on henkilö, jolle kylälle muuttoa suunnitteleva tai muuttanut voi soittaa ja kysyä neuvoja ja vinkkejä. Hallituksen jäsenistä kyläkavereita ovat Tiina ja Elmo. Heidän lisäkseen kylistä lisätietoja antavat Taina Hansson ja Pia Kaartinen.