Kyläyhdistyksen hallitus

Teijon Alueen Kyläyhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen yleiskokous, josta käytetään nimeä Kyläkokous. Se pidetään ennen huhtikuun loppua. Kyläkokouksessa mm. valitaan yhdistykselle hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitavaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 13 jäsentä, joiden tulisi mahdollisimman tasapuolisesti edustaa Teijon alueen väestöä iän, sukupuolen ja alueellisen jakauman perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi on kyläkokousten välinen aika.

Hallitus 2019-2020

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan joka vuosi eli kaikki ovat erovuorossa. Kyläkokous pidettiin 14.2.2019. Kuluvalla toimikaudella hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä. Uudet jäsenet on merkitty tähdellä (*).

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (toinen torstai); heinäkuu lomaillaan.

Koko hallitukselle sähköpostia voi lähettää osoitteeseen hallitus (ät) teijo.fi.

 • Marja-Sisko Ranta, Teijo, pj., p. 044 596 9300, pj (ät) teijo.fi
 • Elmo Blomqvist, Mathildedal, vpj., vpj (ät) teijo.fi
 • Rea Hietanen, Mutainen, sihteeri, sihteeri(ät)teijo.fi, Ip-toiminnan vastaava
 • Rea Bergman*, Teijo
 • Sanna Brandt*, Kirjakkala, Tiedotus ja markkinointi -tiimin vetäjä, tiedottaja (ät) teijo.fi
 • Taina Hansson*, Teijo
 • Petri Honkala*, Mathildedal
 • Pia Kaartinen, Teijo, Juhannusjuhlien tapahtumavastaava
 • Anita Kurko, Teijo, Sauna ja pajat -tiimin vetäjä
 • Pentti Niemi, Teijo, Kylätalo Punaportti -tiimin vetäjä
 • Pauli Sarelius, Mathildedal, rahastonhoitaja, laskutusasiat, p. 050 646 70, rahastonhoitaja (ät) teijo.fi; laskut osoitteeseen laskutus (ät) teijo.fi
 • Petteri Saisto, Teijo, Asuinympäristötiimin vetäjä
 • Kirsti Siltanen, Teijo, Wanhanajan Markkinoiden tapahtumavastaava
 • Stina Suutari, Teijo, Koulu ja päiväkoti -tiimin vetäjä