Kyläyhdistyksen hallitus

Teijon Alueen Kyläyhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous, josta käytetään nimeä Kyläkokous. Se pidetään ennen huhtikuun loppua. Kyläkokouksessa mm. valitaan yhdistykselle hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitavaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 13 jäsentä, joiden tulisi mahdollisimman tasapuolisesti edustaa Teijon alueen väestöä iän, sukupuolen ja alueellisen jakauman perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi on kyläkokousten välinen aika.

Hallitus 2024-2025

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan joka vuosi eli kaikki ovat erovuorossa. Kyläkokous pidettiin 6.4.2024. Kuluvalla toimikaudella hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä. Uudet jäsenet on merkitty tähdellä (*).

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (kolmas torstai, joskus toinen torstai); heinäkuu lomaillaan.

Koko hallitukselle sähköpostia voi lähettää osoitteeseen hallitus (ät) teijo.fi.

 • Marja-Sisko Ranta, Teijo, pj., p. 044 596 9300, pj (ät) teijo.fi
 • Elmo Blomqvist, Mathildedal, kyläkaveri – Asuinympäristö
 • Petri Hänninen, Teijo – Tiedotus ja markkinointi
 • Hanna-Mari Järvinen, Mathildedal – Tiedotus ja markkinointi, p. 044 329 0029, tiedottaja (ät) teijo.fi
 • Tiina Laakso, Mutainen, sihteeri, jäsenrekisteri, kirjanpitäjä, kyläkaveri, sihteeri (ät) teijo.fi
 • Henri Lilja, Teijo, vpj., vpj (ät) teijo.fi – Kylätalo Punaportti
 • Nina Nieminen*, Kirjakkala – Tapahtumat
 • Leila Närhinen, Teijo – rahastonhoitaja, laskutus (ät) teijo.fi
 • Vipu Pietilä*, Teijo – Tapahtumat
 • Maisa Pullo, Kirjakkala – Luontokoulutoiminta, Juhannusjuhla
 • Ville Räisänen*, Teijo – Koulu ja päiväkoti, Tapahtumat
 • Timo Saarinen*, Teijo – Tiekirkko, tapahtumarakennelmat
 • Uula Toikka, Teijo – Asuinympäristö
 • Valtteri Turkka*, Teijo – Kyläsauna

Kyläkaveri on henkilö, jolle kylälle muuttoa suunnitteleva tai muuttanut voi soittaa ja kysyä neuvoja ja vinkkejä. Hallituksen jäsenistä kyläkavereita ovat Tiina ja Elmo. Heidän lisäkseen kylistä lisätietoja antavat Taina Hansson ja Pia Kaartinen.