Kyläyhdistyksen hallitus

Teijon Alueen Kyläyhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous, josta käytetään nimeä Kyläkokous. Se pidetään ennen huhtikuun loppua. Kyläkokouksessa mm. valitaan yhdistykselle hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitavaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 13 jäsentä, joiden tulisi mahdollisimman tasapuolisesti edustaa Teijon alueen väestöä iän, sukupuolen ja alueellisen jakauman perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi on kyläkokousten välinen aika.

Hallitus 2023-2024

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan joka vuosi eli kaikki ovat erovuorossa. Kyläkokous pidettiin 25.3.2023. Kuluvalla toimikaudella hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. Uudet jäsenet on merkitty tähdellä (*).

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (toinen torstai); heinäkuu lomaillaan.

Koko hallitukselle sähköpostia voi lähettää osoitteeseen hallitus (ät) teijo.fi.

 • Marja-Sisko Ranta, Teijo, pj., p. 044 596 9300, pj (ät) teijo.fi
 • Elmo Blomqvist, Mathildedal, kyläkaveri
 • Sanna Brandt, Kirjakkala, vpj. – Tapahtumat, p. 040 559 5281, vpj (ät) teijo.fi
 • Petri Hänninen*, Teijo – Tiedotus ja markkinointi
 • Hanna-Mari Järvinen, Mathildedal – Tiedotus ja markkinointi, p. 044 329 0029, tiedottaja (ät) teijo.fi
 • Maisa Kaitila, Kirjakkala – Luontokoulutoiminta
 • Tiina Laakso, Mutainen, sihteeri, jäsenrekisteri, kirjanpitäjä, kyläkaveri, sihteeri (ät) teijo.fi
 • Henri Lilja*, Teijo – Kylätalo Punaportti
 • Leila Närhinen, Teijo – rahastonhoitaja, laskutus (ät) teijo.fi
 • Petteri Saisto, Teijo – Koulu ja päiväkoti, Asuinympäristö
 • Jenni Salakari*, Teijo – Ip-toiminnan vastaava
 • Uula Toikka*, Teijo – Asuinympäristö

Kyläkaveri on henkilö, jolle kylälle muuttoa suunnitteleva tai muuttanut voi soittaa ja kysyä neuvoja ja vinkkejä. Hallituksen jäsenistä kyläkavereita ovat Tiina ja Elmo. Heidän lisäkseen kylistä lisätietoja antavat Taina Hansson ja Pia Kaartinen.