Koulu- ja päiväkotitiimi

Koulu&päiväkoti-tiimi hoitaa käytännössä kylän koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistyksen tehtäviä. Teijon koulun oppilaiden vanhemmat kokivat vuonna 2007 – kun nykyistä ”uutta Saloa” vielä suunniteltiin – tärkeäksi järjestäytyä ja nimenomaan osaksi kyläyhdistystä. On hienoa ajatella, että koko kylä on koulumme takana. Kyläyhdistyksen tiimiksi organisoitumista puolsi myös se, että kyläyhdistyksellä on valmiit yhdistystoimintamallit sekä hyvät kontaktiverkot ja tiedotuskanavat. Koska myös päiväkoti on lapsille ja lapsiperheille tärkeä palvelu, syntyi kyläyhdistyksessä ajatus, että uuden tiimin toiminta-alueeseen kuuluu Teijon koulun lisäksi Kalliorinteen päiväkoti.

Tiimin toimintaa:

  • Julkaistaan TeijoPlus-lehti varojen keräämiseksi koulun ja päiväkodin toiminnan tulemiseksi
  • Pihasiivoustalkoot koululla
  • Taustatuki koulun luokkaretkelle ja päiväkodin kevätretkelle
  • Yhden päivän aktiviteetin järjestäminen sekä koululle että päiväkodille
  • Vanhempainillat molemmissa
  • Yhteinen kuusijuhla

Teijo+ on toukokuussa ilmestyvä alueen matkailulehti. Päiväkotilaiset ja koulun oppilaat tekevät lehteen sisällön: pienemmät kuvitusta ja isommat juttuja. Koulu&päiväkotitiimi myy ilmoitukset. Lehden tuotto käytetään Teijon alueen lasten harrastus- ja virkistystoimintaan, mm. urheiluun sekä teatteri- ja luokkaretkiin.