Koulu- ja päiväkotitiimi

Koulu&päiväkoti-tiimi hoitaa käytännössä kylän koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistyksen tehtäviä. Teijon koulun oppilaiden vanhemmat kokivat vuonna 2007 – kun nykyistä ”uutta Saloa” vielä suunniteltiin – tärkeäksi järjestäytyä ja nimenomaan osaksi kyläyhdistystä. On hienoa ajatella, että koko kylä on koulumme takana. Kyläyhdistyksen tiimiksi organisoitumista puolsi myös se, että kyläyhdistyksellä on valmiit yhdistystoimintamallit sekä hyvät kontaktiverkot ja tiedotuskanavat. Koska myös päiväkoti on lapsille ja lapsiperheille tärkeä palvelu, syntyi kyläyhdistyksessä ajatus, että uuden tiimin toiminta-alueeseen kuuluu Teijon koulun lisäksi Kalliorinteen päiväkoti.

Tiimin toimintaa:

  • Pihasiivoustalkoot koululla
  • Taustatuki koulun luokkaretkelle ja päiväkodin kevätretkelle
  • Yhden päivän aktiviteetin järjestäminen sekä koululle että päiväkodille
  • Vanhempainillat molemmissa, tarvittaessa
  • Koulunpäätöskahvitus touko-kesäkuussa
  • Yhteinen kuusijuhla

Teijo+ on touko-kesäkuussa ilmestyvä alueen matkailulehti, jonka tuotannosta vastaa Tiedotus- ja markkinointitiimi. Koulun isommat oppilaat tekevät lehteen pienen osan sisällöstä.