Mainetta ja kunniaa

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen tämän vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen suurprojektit olivat:

  • Ruukkireitin viitoitus -EU-hanke
  • Ensimmäinen kyläsuunnitelma
  • Laajamittaisen tiimitoiminnan käynnistäminen

Maakunnalliseen kyläkilpailuun osallistumista harkittiin, mutta projekteista voipuneina jätettiin väliin. Kunnes sitten vuonna 2009 kaivatut voimat löytyivät. Ja tulihan sitä mainetta ja kunniaa, kun vauhtiin päästiin:

  • 2009 kunniamaininta Varsinais-Suomen Vuoden kylä -kilpailussa
  • 2010 voitto Varsinais-Suomen Vuoden kylä -kilpailussa
  • 2011 voitto koko valtakunnan Vuoden Kylä -kilpailussa

Kunnia kuuluu paitsi kilpailuhakemuksen laatineelle Kyläyhdistykselle, myös alueen muille yhdistyksille ja toimijoille.

Hakemuksiin nimittäin kasattiin kaikkien saavutukset mahdollisimman kattavasti – niin kuin tarkoitus onkin. Kilpailu on kylien kisa – ja meidän tapauksessamme voitto on koko alueen voitto.


Muistellaanpa hiukan menneitä. Alla olevat tekstit on kirjoitettu kyseisen voiton tunnelmissa:

Teijon alue sai kunniamaininnan Vuoden kylä 2009 -kilpailussa

Teijon Alueen Kyläyhdistys oli useampana vuonna harkinnut osallistumista Varsinais-Suomen Vuoden kylä -kilpailuun. Hakemus lähetettiin kuitenkin ensi kertaa vasta vuonna 2009, koska tuolloin koimme menestymismahdollisuudet hyviksi; olihan teemana ”Kylä ja kunta – kehittämiskumppanit”.

Korostimme kilpailuhakemuksessa erikseen sitä, että alueen neljä kylää ovat jo pitkään toimineet yhdessä. Alueemme pärjäsi kyläkilpailussa lopulta hienosti: kamppailimme kalkkiviivoille saakka voitosta, jonka nappasi Someron Häntälä. Kunniamaininnan esimerkillisestä kylän ja kunnan kehittämisyhteistyöstä sai Teijon alueen kylien lisäksi Kustavin Salminiittu.

Perusteluissaan kilpailuraati totesi: ”Teijon kyläalue on tehnyt tiivistä yhteistyötä entisen Perniön kunnan kanssa jo vuosikausia, muun muassa kahdessa EU-rahoitteisessa hankkeessa (Ruukkitien viitoitus ja Salo-Strömma -pyöräilyreitti). Kylä on pitänyt säännöllisesti yhteyttä paikallisiin päättäjiin ja virkamiehiin sekä tehnyt säännöllisesti erilaisia aloitteita saaden aikaan mm. kevyenliikenteen väylän. Kylä on tehnyt Perniön kunnan kanssa myös sopimuksia erilaisten töiden tekemisestä sekä rakennusten ja maiden vuokrauksesta. Teijon alue pyrkii jatkamaan samalla linjalla myös uudessa Suur-Salossa.”


Teijon alue valittiin Varsinais-Suomen vuoden kyläksi 2010

Vuoden 2010 vuoden kylä -kilpailua käytiin teemalla ”Turisti tulee kylään”. Tällä kilpailun järjestäjä Varsinais-Suomen Kylät ry halusi korostaa, että elävällä eteläsuomalaisella maaseudulla kylien erityispiirteiden tunnistamiseen ja esilletuontiin kannattaa panostaa. Kilpailussa etsittiin siis kylää, jossa on kehitetty kylämatkailua. Kilpailussa kiinnitettiin huomiota kylän vetovoimatekijöihin (tapahtumat, paikallisen kulttuurin ja luonnon hyödyntäminen, nähtävyydet yms.) sekä niiden markkinointiin ja esilletuontiin. Erityisesti raatia kiinnosti kylän yhdistysten ja yritysten yhteistyö kylämatkailun edistämisessä.

… ja valituksi tuli vajaan kymmenen ehdokkaan joukosta Teijon alue Salon Perniöstä.
Palkintolautakunta perusteli ratkaisuaan seuraavasti:

”Vuoden kylä eli Teijon alue Salon Perniössä koostuu käytännössä neljästä kylästä, Teijon ohella mukana ovat Mathildedal, Kirjakkala ja Mutainen. Alueella asuu vakituisesti reilut 700 ihmistä.”

”Teijon alueella on runsaasti vetovoimatekijöitä: historialliset ruukit, kartano ja kirkko, monimuotoinen luonto, mahdollisuus liikunnallisiin aktiviteetteihin (mm. golf, laskettelu, kalastus) sekä kulttuuritarjonta, kuten kesäteatteri ja erilaiset tapahtumat. Monet kylän peruspalvelutkin, kuten koulu ja kauppa, löytyvät edelleen.”

”Erityisesti raatia kuitenkin miellytti se, miten alueen asukkaat niin yhdistyksissä kuin yrityksissäkin yhteistyössä pyrkivät tuomaan niitä esille. Alueella on esimerkiksi kyläyhdistyksen voimin luotu erinomainen persoonallinen viitoitus yhdistysten ja yritysten palveluille, nettisivutkin tuovat hienosti esille kylien tarjonnan. Tuorein esimerkki matkailuyhteistyöstä on tuore Meri-Teijon matkailu ry, jossa matkailua edistetään yrittäjien ja yhdistysten yhteisvoimin. Teijon alueen toiminnalle on ominaista suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys.”

Maakunnallinen kylätoiminnan kattojärjestö Varsinais-Suomen Kylät ry valitsee vuosittain maakunnallisen vuoden kylän. Nyt tehtävä valinta oli järjestyksessään yhdeksäs. Kunniamainintoja kilpailussa jaettiin kaksi: Sauvon Karunaan ja Mynämäen Laajoelle.

VSKylakisa_082010Varsinais-Suomen vuoden kylän 2010 julkistaminen ja virallinen palkintojen jako tapahtui Varsinais-Suomen kylätoimintapäivän yhteydessä Someron Häntälässä (vuoden 2009 kylässä) lauantaina 14.8. Teijolta mukana oli vahva edustus Teijon Alueen Kyläyhdistyksen puheenjohtajan Jarkko Salmivaaran johdolla. Kiitospuheessaan Jarkko kertoi tarinan siitä, kuinka Teijon alueen tunnuksiksi muodostuneet soikiot syntyivät. Jarkon lisäksi palkintoa olivat vastaanottamassa Ritva Blomqvist, Tuula Karjunen, Tauno Kavén, Eila ja Raine Ovaskainen, Marja-Sisko Ranta, Vilppu Rissanen, Aila Salmivaara, Pauli Sarelius sekä Tiina Vaarapuro. Samalla saimme oppia, miten kylätoimintapäivä järjestetään – ensi vuonnahan tilaisuus on Teijon alueella.


Teijon alueen kylät voittivat Vuoden Kylä 2011 -kilpailun

Maakunnallisen kyläkilpailun voitto mahdollisti osallistumisen valtakunnalliseen kilpailuun, koska sinne ovat viime vuosina päässeet vain maakunnallisen kisan voittajat. Niinpä Suomen Kylätoiminta ry sai 19 hakemusta, joista ensin seulottiin puolenkymmentä parasta. Teijon alueen hakemus oli 17-sivuinen; sen liitteeksi lähti 21 eri paperia tai paperinippua. Tämä mapillinen tavaraa ja erityisesti sen takana oleva toiminta vakuutti palkintoraadin, joka teki yksimielisen päätöksen voittajasta: Suomen Vuoden Kylä 2011 on Teijon alue (Mutainen, Kirjakkala, Teijo ja Mathildedal). Edessämme on siis uusi juhlavuosi, joka varmasti näkyy niin paikallisesti kuin laajemminkin. Juhlan rinnalla teemme tietysti talkoohommia entistäkin suuremmalla innolla.

Palkitsemisperusteissa todetaan muun muassa: ”Valintaraati kiinnitti erityistä huomiota siihen, että Teijon alueen kylät ovat tehneet usean vuoden ajan suunnitelmallista maaseudun kehittämistyötä ja edistäneet alueen matkailua. Toiminta perustuu vapaaehtoistyön voimaan, oma-aloitteisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Kylät ideoivat uusia kehittämishankkeita ja toteuttavat tuloksellisesti vuonna 2010 päivitettyä kyläsuunnitelmaa.”

Lisäksi raati totesi: ”Teijon alueen kylät ovat tehneet merkittävää matkailuyhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa. Kunta- ja palvelurakenteen uudistuksessa eli PARAS-hankkeessa kylät ovat olleet erittäin aktiivisia. Salon kaupunki nimesi palvelustrategiassaan Teijon alueen kylät ”koulukyläksi”. Kyläyhdistys markkinoi aktiivisesti kyläkoulua ja maaseutua uusille asukkaille sekä matkailijoille. Teijon Alueen Kyläyhdistys ry toimii yhdessätoista eri tiimissä.”

Valintaraadin mielestä Teijon alueen kylät ovat oivaltaneet erinomaisesti ajan hengen. Kylät luovat kiireisille nykyihmisille uusia mahdollisuuksia osallistua kylätoimintaan ja kokea olevansa osa kyläyhteisöä.

Kuvassa onnelliset voittopalkintojen noutajat Raaseporissa 4.9.2011: vasemmalta Anne Muuri, Marja-Sisko Ranta, Tuula Karjunen, Jarkko Salmivaara, Martin Heinrichs, Tapani Kakko, Aila Salmivaara, Kai Siltala ja Pia Kaartinen. Kuvaaja: kyläasiamies Henrik Hausen.