Meri-Teijo Matkailu ry

Visitteijo.fi:n tarkoituksena on edistää Teijon ruukkikylien matkailualueilla toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätä alueen kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta matkailualueena sekä valvoa alueen matkailuyritysten ja kiinteistönomistajien yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia alueen yritysten, kiinteistönomistajien, julkishallinnon yms. tahojen kesken tavoitteiden ja toimintamallien yhteensovittamiseksi
 • levittää tietoa jäsentensä toiminnasta ja palveluista, alueen elinkeinoista ja luonnonolosuhteista, historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudensuunnitelmista medioiden välityksellä ja järjestämällä tiedotustilaisuuksia
 • kehittää ja ylläpitää matkailuelinkeinon kannalta tärkeimpiä reittejä ja niiden ylläpitoa
 • kehittää Teijon ruukkikylien julkista liikennettä
 • koordinoi ja järjestää yksittäisiä kulttuuri- ja matkailutapahtumia
 • kehittää ja ylläpitää matkailuinformaatiopalveluja sekä keskusvaraamotoimintaa
 • kehittää ja ylläpitää internet-kotisivuja www.visitteijo.fi
 • suorittaa ja koordinoi matkailutoimialan tilastointia, markkinointi- ja muita tutkimuksia sekä alan julkaisutoimintaa
 • järjestää jäsenilleen koulutusta
 • osallistuu matkailuelinkeinon edustajana alueen yhdyskuntasuunnitteluun, mm. kaavoitus- ja infrastruktuurihankkeisiin
 • harjoittaa yhteistyötä muiden matkailuyritysten ja –toimijoiden kesken

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja jäsen- ja kannattajajäsenmaksuina, ottamalla vastaan lahjoituksia, solmimalla sponsorointisopimuksia sekä hakemalla avustuksia julkisyhteisöiltä.

Meri-Teijo Matkailu ry
Lisätiedot:  FB Visit Teijo