Teijon alueen vastine oppimisympäristötyöryhmän selvitykseen

Teijon alueen vastine oppimisympäristötyöryhmän selvitykseen

Salon kaupunginhallituksen 7.11.2017 asettama oppimisympäristötyöryhmä julkisti selvityksensä tulokset 10.12.2019. Työryhmä esittää Teijon koulua lakkautettavaksi 1.8.2020 ja Teijon Vilniemessä sijaitsevaa Kalliorinteen päiväkotia 1.8.2021.

Teijon Alueen Kyläyhdistys teki pikavauhtia koulun ja päiväkodin lasten vanhemmille kyselyn, jolla kartoitettiin mahdollisten lakkautusten vaikutuksia lasten ja perheiden elämään. Tammikuussa lähetettiin sähköpostikysely osalle teollisuus- matkailu- ja palveluyrityksistä sekä muutamille yhdistyksille. Lisäksi järjestettiin kaksi vanhempain tilaisuutta koululla. Tämän ohella monet vanhemmat ja yrittäjät ovat lähettäneet palautetta suoraan Salon kaupungin Kirjaamoon.

Kyselyjen, kartoitusten ja keskustelujen tulokset tiivistettiin laajaksi vaikuttavuuspaketiksi (vastineen sivut 5-38). Vastineessa pyrimme antamaan asiasta päättäville opetuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston jäsenille monipuolista tietoa, mitä mahdollisesti seuraa, jos lapsiperheille tärkeät peruspalvelut lakkaavat Teijolta. Lyhyesti: siitä ei seuraa mitään hyvää. On suuri vaara, että koko alue lähtee taantumaan ja lähes 30 vuotta jatkunut pitkäjännitteinen, nousujohteinen kehitystyö saattaa valua osin hiekkaan. Pienet kustannussäästöt muuttuvat miljoonatappioiksi.

Vastineemme toinen osio keskittyy osoittamaan, että lakkauttamiselle on positiivinen PYSYVÄN säilyttämisen vaihtoehto, josta seuraa paljon hyvää. Kustannuksia on mahdollista saada alas muillakin keinoilla kuin lopettamalla kaikki. Erityisen painavaa on se, että vain päiväkodin ja koulun säilyttäminen mahdollistaa alueemme kehittymisen. Haluamme jatkaa lapsimyönteisellä Koko kylä kasvattaa -linjalla ja haluamme kunnioittaa perheiden elämänvalintoja. Kun voimme kertoa näitä tarinoita valtakunnallisesti, saamme myös uusia asukkaita kyliin. Vain jatkamispäätös varmistaa yritysten kehittymisen ja laajentumisen, uusien työntekijöiden palkkaamisen, sesonki-/kausipalvelujen muuttumisen ympärivuotisiksi ja koko Salon matkailubrändin vahvistumisen.

Teijon koulun ja Kalliorinteen päiväkodin osalta esitämme kaupungille seuraavaa suunnitelmaa:

  1. Haluamme osallistua kustannusten karsimiseen luovilla keinoilla
  2. Kalliorinteen päiväkodin kokoa kasvatetaan, jotta sen pienuus ei estä koulun oppilasmäärän kasvua. Kalliorinne jatkaa erinomaista luontopainotteista toimintaansa.
  3. Teijon koulusta tehdään Salon virallinen luontokoulu. Tämä on mahdollista jo tänä vuonna, koska koulumme on ollut Luonto- ja ympäristökoulujen liiton, LYKEn koejäsen syksystä 2018. Pidämme tärkeänä, että virallista luontokouluasemaa tuetaan erityisjärjestelyin, joista esimerkkejä on mainittu ehdotuksessamme.

Teijon päiväkodin ja koulun lasten vanhemmilla sekä kaikilla alueemme asukkailla on todella vahva tahto säilyttää lapsille ja lapsiperheille äärimmäisen tärkeät peruspalvelut lähellä. Alueemme yritykset ja yhdistykset tukevat vanhempia tässä työssä. Vahvan tahtomme osoittamiseksi, nostimme esitykseemme myös ns. suunnitelma B:n – palataan 150-vuotiaan koulun juurille ja tehdään siitä itsenäinen sopimuskoulu, jonka ylläpitoa varten perustetaan uusi yhdistys/säätiö.

Tässä yhteydessä haluamme korostaa, että emme tällä hetkellä valmistele sopimuskouluasiaa millään tavalla. Emme myöskään anna asiasta lausuntoja. Annamme Salon päättäjille mahdollisuuden pohtia päiväkoti- ja koulupäätöksiä monipuolisesti ja sillä rauhallisuudella, jonka annettu aikataulu mahdollistaa. Luotamme päättäjiin, että he tekevät Salon parhaat kehittymisedellytykset omaavan alueen – ylipäätään Salon elävän maaseudun – ja koko kaupungin kannalta viisaan päätöksen.

Lähetimme vastineen ja liitetiedoston opetuslautakunnan jäsenille ja kirjaamoon torstaina 23.1. Alla olevasta linkistä avautuu vastine ja se on tässä kokonaisuudessaan. Liitteessä on tyhjiä sivuja, koska olemme tästä julkisesta versiosta poistaneet vanhempien sanalliset kommentit – lukuunottamatta kaupungin visioon liittyviä ajatuksia – yksityisyyden suojan vuoksi.

Kalliorinteen päiväkodin lasten ja vanhempien,
Teijon koulun oppilaiden ja vanhempien,
Teijon, Matildan, Kirjakkalan ja Mutaisten yrittäjien ja
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen (TAKY) puolesta

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen hallitus

Lisätietoja antavat:
Marja-Sisko Ranta, pj(ät)teijo.fi, p. 044 596 9300
Elmo Blomqvist, vpj(ät)teijo.fi, p. 040 511 1134
Stina Suutari, Koulu- ja päiväkotitiimin vetäjä, p. 040 094 1869 (erityisesti luontokouluasiat)

Marja-Sisko Ranta

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja, pj (ät) teijo.fi