Teijolla suunnataan luontoon

Teijolla suunnataan luontoon

Lehdistötiedote, julkaistu 15.3.2016

Teijolla suunnitellaan luontopainotteista kyläkoulua. Teijon koulu on perinteinen ja turvallinen kyläkoulu, jonka toimintaa ollaan kehittämässä yhdessä perusopetuksen opettajien ja oppilaiden sekä vanhempien kanssa. ”Luontokouluprojekti” toteutetaan tämän vuoden aikana.

Luontopainotteisessa koulussa tavoitteena on kasvattaa ympäristökasvatuksen osuutta oppiainesisällöissä. Sitä kautta lasten ympäristövastuullisuus lisääntyy, heidän luontosuhteensa vahvistuu, he saavat valmiuksia elämänarvojen pohdintaan ja ryhtyvät noudattamaan kestävämpää elämäntapaa.

Salon kaupunki myönsi Teijon koululle 6.000 euroa avustusta toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Avustuksia jaettiin kouluille hakemusten perusteella Opetus- ja kulttuuri­ministeriön myöntämästä erityisavustuksesta. Teijon koulu käyttää saamansa avustuksen luontopainotteisen toiminnan ja oppimiskokonaisuuksien kehittämiseen sekä tarvittavan välineistön hankintaan.

Koulun rehtori Mikko Linna suhtautuu uuteen kehityssuuntaan maltillisen innokkaasti: ”Ei tämä nyt aivan uutta ole, olemme hyödyntäneet lähiympäristöä ennenkin. Hankkeen myötä toteutamme uutta opetus­suunnitelmaa parhaalla mahdollisella tavalla ja se näkyy koulunkäynnin arjessa. Meillä on todella hienot mahdollisuudet kehittyä luontopainotteisena kouluna keskeisen kansallispuistosijaintimme vuoksi. Luontoretkiä kansallispuistoon on suunniteltu jo tälle keväälle.”

Oppilaille luontopainotteisuus näkyy Teijolla siten, että oppimistilanteita järjestetään mahdollisuuksien mukaan luokkahuoneen ulkopuolella: oppitunteina omalla laajalla pihalla sekä kansallispuiston eri osissa. Myös luontoleirikouluja on tulossa. Vihreä Lippu -ohjelmaan osallistumista suunnitellaan ensi syksystä alkaen. Vihreä Lippu ­-sertifikaatti on yksi konkreettinen askel kestävän kehityksen polulla.

Myös Teijon Alueen Kyläyhdistys osallistuu Teijon koulun luontokouluprojektiin. Kyläyhdistyksen puheen­johtaja Marja-Sisko Ranta: ”Kyläyhdistyksen koulu- ja päiväkotitiimi on toiminut jo vuosia Teijon koulun rinnalla; mm. Teijo+-matkailulehti on tiimin ja koulun välisen yhteistyön tulosta. Haluamme tehdä kaikkemme koulun tulevaisuuden eteen. Niinpä oli selvää, että kun OKM:n avustus edellytti 30 % omarahoitusosuutta, me lähdimme mukaan. Olemme löytäneet osa-aikaisen projektipäällikön Stina Suutarin tekemään työtä opettajien taustatukena. Lisäksi koulun käytössä on useita muita asiantuntijoita. Voi sanoa, että työtä koulun eteen tehdään henkilötunteja säästämättä; koko Teijon alue on mukana. Uskomme vahvasti, että tästä tulee vetovoimatekijä, jonka takia lapsiperheiden kannattaa muuttaa tänne asumaan.”

Stina Suutari kertoo: ”Projektissa kokeillaan uusia osallistamisen toimintatapoja yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja vanhempien kanssa. Helmikuun lopulla käynnistyneen projektin ensimmäinen vanhempien työpajailta pidetään huhtikuussa. Lisäksi osallistamistyökaluna käytössä on mm. projektia varten tehty verkko-oppimisympäristö.”

Lisätiedot:

rehtori Mikko Linna, p. (02) 778 4581, 044 778 4581, mikko.linna (ät) salo.fi
projektipäällikkö Stina Suutari, Teijon Alueen Kyläyhdistys, p. 0400 941 869, stina.suutari (ät) gmail.com
puheenjohtaja Marja-Sisko Ranta, Teijon Alueen Kyläyhdistys, p. 044 596 9300, pj (ät) teijo.fi

Stina Suutari

Teijon Alueen Kyläyhdistys, Asuinympäristötiimi, Avaimet maisemaan -hanke