Merikulmantien ja Teijontien kunto huolestuttaa

Merikulmantien ja Teijontien kunto huolestuttaa

Teijon alueen kyläläiset ja yrittäjät ovat huolissaan Salosta Teijoon ja Mathildedaliin johtavan tien kunnosta. Kyläyhdistys on vedonnut Ely-keskukseen Merikulmantien ja Teijontien talvikunnossapidon parantamiseksi.

Iso osa Teijon ruukkikylien asukkaista työskentelee alueen ulkopuolella ja käyttää Salon palveluita päivittäin. Alueella vierailee noin 200 000 matkailijaa vuodessa.  Salon ja Mathildedalin välisen tien huono kunto erityisesti talvisin huolestuttaa sekä kyläläisiä että alueen yrittäjiä. Tielle syntyy talvisin jäisiä kulku-uria, kun polanteita ei hoideta riittävän tehokkailla työkoneilla. Hoitamattomina tie on erittäin vaarallinen. Viime talvena tieosuudella oli useita tieltä ajoja, kolareita ja läheltä piti -tilanteita.

Osa asukkaista harkitsee jopa alueelta poismuuttoa tien vaarallisuuden vuoksi. Yrittäjät kertovat, että tien huono kunto vaikuttaa negatiivisesti heidän liiketoimintoihinsa.

– Asiakkaat eivät uskalla lähteä autolla Merikulmantielle, mikä näkyy suoraan liikevaihdossa. Tämä taas johtaa siihen, että muutoinkin kustannusten noustessa pitää tarkkaan alkaa miettimään pitääkö ravintolaa ja muita toimintoja talvella ollenkaan auki. Tämä tietysti johtaa lomautuksiin, kertoo Mathildan Marinan yrittäjä Maria Rantanen.

Myös tavarantoimituksissa alueen yrityksille on haasteita tien huonon kunnon vuoksi. Yritystoiminnastaan ja asiakkaidensa turvallisuudesta on huolissaan myös Teijon laskettelukeskuksen yrittäjä Tapani Kakko.

– Jatkuvat valitukset palveluhenkilökunnallemme, sähköpostiviestit ja monet läheltä piti -tilanteet kertovat karua kieltä kunnossapidosta. Tiet ovat hoitamattomana tosi kolari- ja ulosajoherkkiä varsinkin normaaleilla henkilöautoilla, hän kertoo.

Hän muistuttaa myös, että useat heidän asiakkaansa ovat lapsiperheitä.

– Kolari vastaantulevan auton kanssa voi olla tosi dramaattinen.  Huono kunnossapito alkaa näkymään asiakaskäyntien poisjäämisellä – ihmiset äänestävät jaloillaan tai pikemminkin ohjaavat autonsa sinne, minne on turvallista ajaa harrastamaan talviliikuntalajeja.

Ruukkikylillä on myös paljon teollisia työnantajia, ja heidän alihankkijoitaan, ja liikennettä on paljon jo aikaisin aamulla.

Useat yksittäiset kyläläiset ovat viime vuosien kuluessa ottaneet yhteyttä Ely-keskukseen asian tiimoilta. Kun parannusta asiaan ei ole saatu, kääntyivät he Teijon Alueen Kyläyhdistyksen puoleen. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Sisko Ranta kertoo yhdistyksen jakavan kyläläisten ja yrittäjien huolen. Töihin ja omaan kotiin on pystyttävä ajamaan turvallisesti.

– Myös yrittäjien ylläpitämät ympärivuotiset palvelut ovat erityisen tärkeitä, koska ne houkuttelevat paitsi matkailijoita myös pysyviä asukkaita. Ja asukkaita me tarvitsemme elinvoimaisuuden kehittämiseksi ja muun muassa oman koulun ja päiväkodin jatkon turvaamiseksi.

– Sen vuoksi olemme 25.10.2022 lähettäneet Ely-keskukselle kirjeen, ja pyydämme heitä ryhtymään toimenpiteisiin Merikulmantien ja Teijontien talvikunnossapidon parantamiseksi, Ranta kertoo.

ELY-Keskuksen ohje vaaratilanteisiin:

Jos havaitsee valtion maantiellä liikennettä vaarantavan ongelman, soitto Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (24 h/vrk). Sieltä viestisi välitetään edelleen urakoitsijalle, joka ryhtyy toimiin Väyläviraston asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Viesti menee tiedoksi myös urakanvalvojalle. Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi vaarallinen liukkaus, tielle nouseva vesi tai kiinni juuttunut raskas ajoneuvo. Puhelimeen kannattaa ladata 112-sovellus, jonka kautta pääsee soittamaan Tienkäyttäjän linjalle karttapaikannuksen kanssa. 

Huomioithan, että soitto Tienkäyttäjän linjalle ei ole työtilaus – tiet hoidetaan niiden hoitoluokan mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Esimerkiksi vähäliikenteisellä tiellä liukkaudentorjuntaa tai muita hoitotoimenpiteitä voi joutua odottamaan useita tunteja. Päätiet ja muut vilkkaat tiet hoidetaan kiireellisesti.

Jos haluat antaa palautetta tien kunnosta tai hoidosta, ota yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun. Voit jättää viestin Palauteväylässä ympäri vuorokauden. Palauteväylä löytyy myös Liikennetilanne-sovelluksesta, jonka voit ladata puhelimesi sovelluskaupasta. 

Liikenteen asiakaspalvelu käsittelee Palauteväylän kautta saapuneita yhteydenottoja arkipäivisin klo 8–16. Chat-kanavamme palvelee arkipäivisin klo 9-15 ELY-keskusten liikenne-aiheisilla verkkosivuilla ja Palauteväylä-portaalissa. Virtuaaliagentti palvelee chatissa ympäri vuorokauden. Puhelimitse asiointi on mahdollista arkisin klo 9–15, p. 0295 020 600.  Puhelut maksavat normaalin puhelinmaksun verran (pvm/mpm).

HUOM! Väylävirasto määrittelee teiden hoidon palvelutason. Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa kohtuullisin kustannuksin välittömästi, tiet on luokiteltu eri hoitoluokkiin. Hoitoluokkaan vaikuttavat muun muassa tien liikennemäärä ja liikenteellinen merkitys sekä ilmastovyöhyke. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet lähes poikkeuksetta alimpaan hoitoluokkaan. Hoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet tulee tiestöllä aloittaa.

Merikulmantie on luokiteltu hoitoluokkaan Ic ja Teijontie hoitoluokkaan II.

Lue lisää:

Hanna-Mari Järvinen

Kyläyhdistyksen tiedottaja, tiedottaja(ät)teijo.fi