Kyläkokous torstaina 15.2.2018

Kyläkokous torstaina 15.2.2018

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen vuosikokous on nimeltään Kyläkokous. Se pidetään torstaina 15.2. klo 18-20 Ravintola Teijossa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Artikkelikuva vuoden 2017 helmikuulta, jolloin Kyläkokous pidettiin Mathildedalissa. Kuva: Mari Holopainen.

Kyläkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat. Esityslista on siis:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kylätoimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kannatusjäsenmaksun suuruus
 8. valitaan kylätoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi

 

Vuosikertomus (asialistan kohta 5)

Vuosi-/toimintakertomuksessa hallitus raportoi Kyläyhdistyksen toimikauden 2017-2018 tekemiset. Alla linkki toimintakertomukseen:

TAKY_Toimintakertomus_2017-2018

Toimintasuunnitelma (7)

Kuten toimintakertomuksesta ilmenee, Kyläkokoukseen päättyvällä toimikaudella Kyläyhdistys juhli 100-vuotiasta Suomea ja oman olemassaolonsa 20-vuotisjuhlaa. Kovasti työn merkeissä juhlittiin. Normaalin tiimitoiminnan lisäksi tehtiin paljon hankkeisiin liittyviä talkoita.

Mitä kaikkea on suunniteltu uudelle toimikaudelle, joka alkaa Kyläkokouksesta? Tule kuuntelemaan ja kommentoimaan – sekä ehkä jopa ilmoittautumaan myös talkoisiin.

Sääntömuutosesitys (10)

Kylläyhdistyksen säännöt löytyvät täältä.

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen sääntöjen pääsisältö on perustamisvuodelta 1997. Sääntöjä on päivitetty keväällä 2011, jolloin täsmennettiin yhdistyksen toiminnan tarkoitusta sekä mahdollistettiin alueen vapaa-ajan asukkaiden varsinainen jäsenyys.

Nyt hallitus esittää ”kosmeettista” sääntömuutosta. Nykysäännöissä yhdistyksen hallituksesta käytetään nimitystä Kylätoimikunta, joka viittaa järjestäytymättömään toimintaan. Kun kylätoimijoiden kattojärjestö Suomen Kylätoiminta ry – syksyllä 2011 – valitsi Teijon alueen kylät Vuoden Kyläksi 2011, se kehotti meitä korjaamaan sääntökohdan. No, me olemme siitä pitäen puhuneet hallituksesta, mutta virallisissa säännöissä epäkohta on säilynyt. Hallitus esittääkin, että asia korjataan myös sääntöihin.

Teijon Alueen Kyläyhdistys edustaa kaikkia alueen neljää kylää: Mutaisia, Kirjakkalaa, Teijoa ja Mathildedalia. Tervetuloa keskustelemaan kyliemme asioista!

 

 

Marja-Sisko Ranta

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja, pj (ät) teijo.fi