Kyläkokous 16.2.2017

Kyläkokous 16.2.2017

Mathildedalin Ruukkitehtaiden Kankirautavarastossa pidettiin 16.2.2017 Kyläkokous. Kokoukseen saapui runsaasti väkeä, sali oli lopulta muutamia irrallisia paikkoja lukuun ottamatta tupaten täynnä. Salissa tuoksui maalaiskorvapuusti ja tuore kahvi.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Marja-Sisko Ranta totesi kokouksen alkuun Teijon Alueen Kyläyhdistyksen täyttävän tänä 20 vuotta. Merkkivuosi tullaan suurella todennäköisyydellä huomioimaan tavalla tai toisella tällä kaudella.

Kokouksessa todettiin Teijon alueella toimivien yhdistysten keskinäisten tapaamisten kärsineen pientä osallistujapulaa kaudella 2016-2017, jonka vuoksi jatkossa toivomme sitovat ilmoittautumiset etukäteen. Ritva Blomqvist ehdotti, että alueen yhdistykset kokoontuisivat pohtimaan, miten voisimme järjestää yhteisesti Suomi 100 vuotta -ohjelmaa kylille. Kokousväki oli ilmeisen innostunut ehdotuksesta. Eino Saarikoski kertoi valokuva- ja videoarkistoista, joita voisimme hyödyntää.

Kyläkokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Marja-Sisko Rannan kaudelle 2017-2018. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Kirsti Siltanen*, Petteri Saisto*, Mari Holopainen, Rebekka Ruutikainen, Pauli Sarelius, Kai Siltala, Liisa Vahlsten, Rea Hietanen*, Mia Mikkola*, Elmo Blomqvist, Tommi Loimovuori, Tiina Vaarapuro ja Petteri Elo (*uusi). Kyläkokouksen jälkeen hallitus piti pikaisen järjestäytymiskokouksen ja valitsi sihteeriksi Rebekka Ruutikaisen, varapuheenjohtajaksi Elmo Blomqvistin ja rahastonhoitajaksi Pauli Sareliuksen.

Kyläyhdistyksen toimikausi on ollut toimintaa ja tapahtumia täynnä. Tiimit ovat aika ajoin toimineet voimiensa äärirajoilla. Ilahduttavaa on ollut, että niin tapahtumiin kuin esimerkiksi ympäristötalkoisiin on tullut uutta väkeä mukaan. Tunnelma on ollut hyvä ja ilmapiiri kannustava. Uskomme, että samanlainen meininki jatkuu myös tällä kaudella.

Kuva: Mari Holopainen

Rebekka Ruutikainen

Kyläyhdistyksen sihteeri 2014-2018, Tiedotustiimin jäsen 2017-2018