Kyläkokouksesta alkoi uusi toimikausi

Kyläkokouksesta alkoi uusi toimikausi

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry:n vuosikokous eli Kyläkokous pidettiin torstaina 15.2.2018 Ravintola Teijossa. Paikalle saapui 24 henkilöä. Ravintola Teijon yrittäjä Sanna Kallinen oli loihtinut tarjoiltavaksi keväthalkoja, jotka rakentuivat kääretortuista ja makuhermoja kutkuttavista lähimetsien mustikoista. Valtaosa kyläkokousvieraista tuntui hakevan santsikupin kahvia ja toisen palan halkoa. Todettiin, että halko sopi mainiosti talkoohenkisen kyläläisjoukon tarjoiluksi.

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja-Sisko Ranta luotsasi kokouksen jo tottunein ottein käymällä läpi sääntömääriset asiat. Tuloslaskeman ja taseen esitteli rahastonhoitaja Pauli Sarelius (kuva alla). Muissa asioissa käsiteltiin sääntömuutosesitys, jossa hallitus esitti ”kosmeettista” sääntömuutosta. Aiemmissa säännöissä yhdistyksen hallituksesta käytettiin nimitystä Kylätoimikunta, joka viittasi järjestäytymättömään toimintaan. Kun kylätoimijoiden kattojärjestö Suomen Kylätoiminta ry valitsi Teijon alueen kylät Vuoden Kyläksi 2011, se kehotti meitä korjaamaan sääntökohdan. Siitä lähtien on puhuttu hallituksesta, mutta virallisissa säännöissä epäkohta pysyi mukana vielä useita vuosia. Kyläkokous hyväksyi sääntömuutoksen.

Marja-Sisko Ranta valittiin yksimielisesti jatkamaan Teijon Alueen Kyläyhdistys ry:n puheenjohtajana. Muiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2018-2019 valittiin Elmo Blomqvist, Petteri Elo, Rea Hietanen, Mari Holopainen, Tommi Loimovuori, Petteri Saisto, Pauli Sarelius, Kirsti Siltanen, Liisa Vahlsten, Stina Suutari, Pentti Niemi, Anita Kurko ja Pia Kaartinen. Jälkimmäiset neljä heistä valittiin uusina jäseninä. Aiemmasta hallituksesta jäivät pois Rebekka Ruutikainen, Mia Mikkola, Kai Siltala ja Tiina Vaarapuro. Kaikki vanhat jäsenet ovat kuitenkin lupautuneet jatkamaan tiimitoiminnassa.

Kuten toimintakertomuksen yhteenvedostakin saattoi huomata, vuonna 2017 kyläyhdistys täytti 20 vuotta rekisteröitynä neljän kylän yhdistyksenä. Juhlavuosi kului työn merkeissä, pelkästään kahden hankkeen kohdalla kertyi yli 700 talkootuntia. Kyläyhdistys kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneesta kaudesta ja toivottaa kyläläiset tervetulleiksi mukaan toimintaan myös alkaneella uudella toimikaudella!

Kuvat: Mari Holopainen

Rebekka Ruutikainen

Kyläyhdistyksen sihteeri 2014-2018, Tiedotustiimin jäsen 2017-2018