Iltapäivätoiminta Teijon koulussa 2018-2019

Iltapäivätoiminta Teijon koulussa 2018-2019

Teksti: Rea Hietanen
Kuvat: Satu Viljakainen

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen järjestämän koululaisten iltapäivätoiminnan ensimmäinen lukuvuosi on takana. On yhteenvedon aika.

Lapset heinikossa, ohjaaja varjona perässä.

Keväällä 2018 selvisi, että Salon kaupunki ei järjestä Teijon alakoululla iltapäivätoimintaa. Ilmoittautuneita toimintaan oli sivistyspalvelujen sääntöjen mukaan liian vähän eli vähemmin kuin kahdeksan lasta.

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry otti kopin toiminnasta ja teki nopealla aikataululla päätöksen toiminnan aloittamisesta syyslukukauden alusta. Rahoitus päätettiin kattaa pääosin eri tapahtumien tuotoilla. Hallituksen jäsenistä Rea Hietanen valittiin toiminnan yhteyshenkilöksi.

Alkukesän aikana haastateltiin ip-toiminnanohjaajiksi hakeneita, joista kaksi valittiin tehtävään. Työtehtävät jaettiin niin, että yksi ohjaaja tekee kolme päivää ja toinen kaksi päivää viikossa. Tarvittaessa ohjaajat toimivat toistensa sijaisina.

Iltapäivätoiminnalle tehtiin ilmoittautumislomake ja yleisen tason toimintasuunnitelma. Myöhemmin ohjaajat tekivät vielä päivätasoisen suunnitelman. Turvallisuussuunnitelmana päätettiin noudattaa koulun suunnitelmaa.

Iltapäivätoiminta Teijolla seuraa pääpiirteittäin Salon kaupungin tapaa järjestää toimintaa. Osallistumismaksu on sama eli 120 euroa kokoajasta ja 90 euroa osa-aikatoiminnasta. Päivittäinen ohjelma kattaa ajan koulun päättymisestä aina puoli viiteen asti; tuona aikana lapsille tarjotaan välipala.

Teijolla iltapäivätoiminnan punaisena lankana on liikunnallisuus ja luonto. Toiminta sijoittuu pääasiallisesti koulun tiloihin ja alueelle, jota saamme käyttää ilman erillistä korvausta. Lisäksi ympäröivä luonto, Teijon Urheilutalo ja lähialueet tarjoavat vaihtelun mahdollisuuksia. Paikalliset yrittäjät ja yksittäiset henkilöt ovat auttaneet toimintaa lahjoittamalla muun muassa välipala-aineksia ja askartelutarvikkeita sekä huonekaluja.

Ennen koulun alkua pidettiin vielä vanhempien tapaaminen, jossa oli mukana myös koulun edustaja. Syksyn toiminta alkoi heti syyslukukauden ensimmäisenä päivä. Aluksi lapsia oli kuusi, myöhemmin viisi ja sitten taas keväällä 2019 kuusi. Osallistuminen toimintaan on ollut aktiivista. Syksyllä saimme vaihtelua viikko-ohjelmaan kansalaisopiston järjestämällä taidepajatoiminnalla ja kaupungin järjestämällä liikuntakerholla. Näihin osallistuivat myös muut halukkaan alakoulun oppilaat.

Iltapäivätoiminnassa heti alkajaisiksi tehtiin säännöt, joihin myös lapset pääsivät vaikuttamaan. Säännöt lanseerattiin myös Kyläyhdistyksen KyläKuulumia -jäsenlehtisessä ajatuksella Koko kylä kasvattaa. Syksyn aikana toiminta haki sopivia malleja, josta eri teemapäivät viikoittain osoittautuivat toimiviksi. Iltapäivisin koulun jälkeen pyritään siihen, että ohjelma on kuitenkin vapaampaa ja rennompaa. Toki lapset voivat tehdä myös läksyjä.

Lukuvuoden aikana yhteistyö niin koulun kuin vanhempien kanssa on toiminut loistavasti. Kanssakäyminen on ollut avointa ja aktiivista. Syyskaudella lapset keräsivät hyvästä käytöksestä nappeja niin henkilökohtaisia kuin myös ryhmänä. Nappien kerääminen onnistui niin hyvin, että iltapäiväjengi kävi palkinnoksi ruokailemassa ja tutustumassa alpakoihin naapurikylässä Mathildedalissa.

Keväällä toiminta jatkui normaalisti jo jokseenkin vakiintuneella tavalla. Iloksemme saimme jatkoa taidepajaan ja liikuntakerhoon sekä myös yksittäisiä henkilöitä, jotka kävivät iltapäiväsin muun muassa askartelemassa ja kertomassa omista taidoistaan lapsille. Ohjaajat kävivät kaikkien lasten vanhempien kanssa keskustelutuokion, jonka tarkoituksena oli saada ajankohtaista palautetta toiminnan puitteissa puolin ja toisin.

Kyläyhdistyksen hallitukselle on raportoitu kuukausittain iltapäivätoiminnan tilanteesta – niin toiminnallisista asioista kuin taloudellisesta tilanteesta. Vanhemmilta pyydettiin kirjallista palautetta siitä, miten Kyläyhdistys onnistui iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Vastausten perusteella olemme onnistuneet kiitettävästi ja toiminnalle toivottiin jatkoa.

Tänä keväänä 2019 tilanne on sama kuin vuosi sitten: iltapäiväkerholaisia ei ole riittävästi kaupungin järjestämään toimintaan.

Niinpä Kyläyhdistyksen hallitus teki toukokuussa päätöksen, että jatkamme iltapäivätoiminnan järjestämistä taas elokuussa 2019. Ensimmäinen vanhempainilta on jo pidetty ja ohjaajien rekrytointi on käynnissä.

Kokemusten kautta, tiiviissä yhteistyössä opettajien ja lasten vanhempien kanssa olemme löytäneet iltapäivätoiminnalle hyvät toimintamallit. Uusi lukuvuosi on helppo ja mukava aloittaa. Toimintaamme ovat tervetulleita myös muut kuin ykkös- tai kakkosluokan oppilaat Teijolta ja miksei muistakin kouluista.

Lisätietoja: Rea Hietanen, p. 050 569 2303

Marja-Sisko Ranta

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja, pj (ät) teijo.fi